Panthéon

Pantheon Paris

I 1755 bestemte man seg for å bygge en ny hovedkirke i Paris. 2 år senere startet man arbeidet med dette enorme bygget med en grunnflate som et kors, 110 meter lang og 80 meter bred. I 1790 sto kirken ferdig, men dens levetid som kirke ble kort. Ferdigstillelsen sammenfalt med den franske revolusjonen tidlige periode. Allerede ett år etter at kirken sto ferdig ble det bestemt at bygget skulle være et mausoleum for store franskmenn og mausoleet ble døpt Panthéon.. Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola, Pierre og Marie Curie og en rekke andre ligger gravlagt i Panthéon.

Selve bygget er et tidlig eksempel på nyklassisistisk arkitektur. Fasaden er modellert etter Pantheon i Roma med korintiske søyler. På innsiden er veggene prydet med historiske malerier.